επεισφέρω

ἐπεισφέρω (Α)
1. φέρνω επί πλέον ή μετά από άλλο («ἐπεισφέρειν κακοῡ κάκιον ἄλλο πῆμα», Αισχύλ.)
2. παρουσιάζω (ιδίως επιχειρήματα) («ἐπεισφέρειν λόγον», Αριστοφ.)
3. θάβω και άλλο νεκρό στον ίδιο τάφο
4. παρουσιάζω για υπεράσπισή μου («ἐπεισενεγκάμενος μαρτύρια», Θουκ.)
5. παθ. ἐπεισφέρομαι
ορμώ εναντίον κάποιου
6. συμβαίνω («τὸ αἰεὶ ἐπεισφερόμενον πρῆγμα», Ηρόδ.).

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπεισφέρω — bring in besides pres subj act 1st sg ἐπεισφέρω bring in besides pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεισφέρῃ — ἐπεισφέρω bring in besides pres subj mp 2nd sg ἐπεισφέρω bring in besides pres ind mp 2nd sg ἐπεισφέρω bring in besides pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεισενηνεγμένον — ἐπεισφέρω bring in besides perf part mp masc acc sg ἐπεισφέρω bring in besides perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεισενέγκαι — ἐπεισφέρω bring in besides aor inf act ἐπεισενέγκαῑ , ἐπεισφέρω bring in besides aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεισενέγκω — ἐπεισφέρω bring in besides aor subj act 1st sg ἐπεισφέρω bring in besides aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεισφερόμενον — ἐπεισφέρω bring in besides pres part mp masc acc sg ἐπεισφέρω bring in besides pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεισφερόντων — ἐπεισφέρω bring in besides pres part act masc/neut gen pl ἐπεισφέρω bring in besides pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεισφέρει — ἐπεισφέρω bring in besides pres ind mp 2nd sg ἐπεισφέρω bring in besides pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεισφέρομεν — ἐπεισφέρω bring in besides pres ind act 1st pl ἐπεισφέρω bring in besides imperf ind act 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεισφέροντα — ἐπεισφέρω bring in besides pres part act neut nom/voc/acc pl ἐπεισφέρω bring in besides pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.